Tải xuống

Tải xuống

  • Dây chuyền sản xuất vải không dệt PP 800mm
  • 1600mm PP Melt thổi Dây chuyền sản xuất vải không dệt
  • Máy làm mặt nạ vòng đeo tai ngoài tự động tất cả trong một
  • Máy mặt nạ cốc
  • Dây chuyền sản xuất mặt nạ gấp hoàn toàn tự động
  • Máy làm mặt nạ phẳng hoàn toàn tự động một đến hai
  • Máy làm mặt nạ gấp tốc độ cao