tin tức công ty

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    Bảo vệ bạn khỏi lây lan COVID-19

    Bạn có thể giảm nguy cơ bị nhiễm hoặc lây lan COVID-19 bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa đơn giản: Thường xuyên và làm sạch tay bằng cách chà tay bằng cồn hoặc rửa bằng xà phòng và nước. Tại sao? Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất chà tay chứa cồn sẽ giết chết ...
    Đọc thêm